INFORMACJE  

 

PUSZCZA BIAŁOWIESKA W LICZBACH:


150 582 ha - powierzchnia całej Puszczy Białowieskiej
87 363 ha (59%) - powierzchnia białoruskiej części Puszczy (park narodowy)
62 219 ha (41%) - powierzchnia polskiej części Puszczy
51 700 ha - powierzchnia leśna Puszczy administrowana przez trzy nadleśnictwa: Białowieża, Browsk, Hajnówka - las gospodarczy.
10 501,95 ha - powierzchnia Białowieskiego Parku Narodowego
3 445,76 ha - powierzchnia 20. rezerwatów przyrody poza parkiem narodowym
1 131 ha - powierzchnia 94 stref ochronnych wokół gniazd ptaków chronionych

Obszar ścisłej ochrony przyrody po stronie białoruskiej: ca 157 km2 (18% Puszczy po stronie białoruskiej)

Obszar ścisłej ochrony przyrody po stronie polskiej: ca 48 km2 (7,6% Puszczy po stronie polskiej)

Suma obszarów o różnych formach ochrony po stronie polskiej: 15 079 ha (23,8% polskiej części Puszczy)

Ilość zarejestrowanych pomników przyrody na terenie Puszczy: 700

Flora roślin naczyniowych: ponad 1000 gatunków; 61 gatunków prawnie chronionych.

Rośliny zarodnikowe: ponad 4000 gatunków; porosty - ponad 350; mchy - 250; grzyby - przeszło 3000 gatunków

W Puszczy stwierdzono występowanie 26 gatunków drzew i 55 gatunków krzewów.

Wśród drzew do charakterystycznych gatunków należą: dąb, grab, lipa, świerk, sosna, jesion i olsza.

Świat zwierząt:

Dotychczas stwierdzono tu występowanie: 58 gatunków ssaków; 250 gat. ptaków (239 w części polskiej); 7 gat. gadów; 12 gat. płazów; 24 gat. ryb.

Ilość gatunków owadów szacuje się na ok. 10 000 w tym ponad 2 400 gat. chrząszczy i około 1100 gat. motyli.

Do charakterystycznych gatunków należą: żubr (w Puszczy żyje ok. 280 żubrów na wolności), wilk, ryś, borsuk, wydra, jeleń, sarna, łoś. Do osobliwości należy ryjówka średnia czyli białowieska. Wśród ptaków warto wymienić takie gatunki jak: puszczyk mszarny, włochatka, sóweczka, gadożer, bocian czarny, puchacz, orlik krzykliwy, dzięcioły - trójpalczasty i białogrzbiety.

WYCINANIE PUSZCZY W XX WIEKU:

1911 Biedna Rosja postanawia przeznaczyć Puszczę (własność Romanowów) na deski, by ratować gospodarkę kraju, jednak wkrótce wybucha wojna.
1916-1922 Niemcy, Rosjanie i Polacy wycinają ponad 10 mln m3 (1/3 zasobów)
1922-1932 w planie rębnym przeznaczono do wycięcia 4 mln m3
1924-1929 rząd polski sprzedał Puszczę angielskiej firmie The Century European Corporation przydzielając koncesję na wycięcie 7 mln 200 tys m3 drewna w Puszczy i lasach nadniemeńskich zrębami czystymi.
1929-1932 zwiększenie etatu cięć o 23%
1950- ponad 400 tys. m3
1956- ok. 600 tys. m3
1975-1979 1 mln 166 tys. m3
1979-1989 2 mln 18 tys. m3
lata 1994, 1995 - wycinano rocznie 146 tys. m3 (głownie starodrzewów).

 

POMYSŁ I REALIZACJA WITRYNY: SOFT-AS